Hegebeintum, Hogebeintum, de hoogste terp van Fryslân

Hegebeintum (Hogebeintum)

Met een hoogte van 8,80 +NAP is de terp van Hegebeintum de hoogste van Fryslân. De terp ligt ten oosten van Ferwert in de lage vlakte net achter de grote kwelderwal. Het grootste deel van de terp is afgegraven. Op het restant staat de kerk met enkele huizen. Omdat de steile wanden van het terprestant dreigden te verzakken is er een betonnen versteviging gemaakt in de vorm van een terpafgraving. De overige bebouwing staat aan de buitenkant van de ringweg aan de voet van de voormalige terp. Buiten de ringweg is de kenmerkende radiale verkaveling mooi behouden gebleven.

Keywords: Hegebeintum, Hogebeintum, Hoogste, Terp, Fryslân, Ochtend, Kleuring, Afgegraven, Monument, Terpafgravingen, Afgraving, Gereconstrueerd, Kiepkarretjes, Rails

Fryslansite ©Hendrik van Kampen