Hege Dyk bij Lkswld

Hege Dyk bij Lkswld

Tussen het ontgonnen dal van de Boorne en de hoogvenen in het zuiden lagen dijken en polders die bescherming boden tegen tegen overstroming vanuit de beek en zuur water vanuit het hoogveen. En van die dijken was de Hege Dyk die ongeveer liep van Gersleat via Lukswld, Langezwaag naar Lippenhuizen. Van de dijk is in het landschap vrijwel niets meer terug te vinden behalve de loop van de weg en een klein stukje bij Lkswld dat nog als dijk herkenbaar is. Je kan een kaartje met de dijk vinden op de Cultuurhistorische kaart Frysln.

Keywords: Hege, Dyk, Luxwoude, Binnenpolderdijk, Leidijk

Fryslansite Hendrik van Kampen