De toeristenindustrie van Heeg

Toerisme in Heech

Waar tot aan 1960 Heech nog vrijwel binnen de historische grenzen van het orginele dorp van 5 hectare viel, is het tegenwoordig uigegroeid tot een bebouwd oppervlak van 120 hectare. De hele noordoostelijke hoek van Osingahuzen, langs de Wimerts, tot aan de Jeltesleat, is bebouwd.

Vroeger lag ten oosten van Heech een natte zomerpolder, het Būtlān, die in de winter vaak overstroomde. Centraal in het gebied lag de Oude Vaart, er waren geen boerderijen. Aan de zuidkant lag aan "Het Var", het vaarwater richting Langwar, een Stoomolieslagerij. Rond 1985 is men begonnen met het graven van een nieuwe jachthaven aan de Oude Vaart. De uitbreiding is daar niet gestopt en uitgegroeid tot een gigantisch gebied ten behoeve van de toeristenindustrie. Er zijn jachthavens, scheepswerven en parken met vakantiehuisjes. Daarnaast zijn op het eiland ten oosten van Heech een zeilschool en huisjes verschenen. Na het rechttrekken van de Jeltesleat is de noordpunt van het eiland Gouden Boaiem afgesneden. Er onstond een eiland tussen Het Var en de Jeltesleat. Hier is een bungalowpark met de naam "Gouden Boaijum" verschenen. Op het resterende zuidelijke deel van de Gouden Boaiem bevindt zich een Biologische boerderij, het eiland is een natuurgebied en wordt ingericht als noodwaterberging. Naar het zuiden kan Heech dus niet meer verder groeien. De foto is gemaakt vanaf de hoge brug over het Var, die het eiland met het bungalowpark Gouden Boaijum met het Būtlān verbindt.


Keywords: Heeg, Toerisme, Uitbreiding, Groei, Industrie, Jachthaven, Bungalowpark, Vakantiehuisjes, Lage, Polder, Wateroverlast, Woudsend

Fryslansite ©Hendrik van Kampen