Nijedyk, Heeg

Nijedyk, Heech

Heech vanuit het westen. Mijn grootvader heeft op de Nijedyk gestaan, rechts zie je It Sypke. De kerk links is de Haghakerk, de oudste kerk van Heech en de kerk in het midden is de RK Sint-Jozefkerk. Het hele dorp lag in die tijd nog binnen de grenzen van het tegenwoordig beschermde dorpsgezicht. Alleen in het westen langs de Nijedyk stond een rijtje huizen en ook ten noorden van de brug, op de Skatting, stond een rijtje met de Ichthuskerk (1891).

Keywords: Heeg, Nijedyk, It Sypke, Haghakerk, Sint-Jozefkerk, Oude, Historische, Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen