Vegelinstroken, Haskerveenpolder

Vegelinstroken

De bomenwal waar het pad tussendoor loopt is één van de Vegelinstroken. De beplanting is in 1720 bij de inpodering van het gebied aangelegd en accentueert de richting van de verkaveling. De inpoldering is uitgevoerd in opdracht van Philip Vegelin van Claerbergen, grietman van Haskerland. Een grietman was een soort burgemeester die ook recht sprak. Hij werd benoemd door de Stadhouder en Gedeputeerde Staten. Vaak ging de functie over van vader op zoon. In 1851 maakte de Gemeentewet van Thorbecke, burgemeesters van de grietmannen. Op de foto zie je verder een karakteristieke betonnen plaatbrug uit de periode van de ruilverkaveling (1957-1968). De brug ligt over het Nieuwe Dwarskanaal, de hoofdwatergang van de polder.

Keywords: Haskerveenpolder, Vegelin, Vervening, Ondiep, Friese methode, Verdronken, Ruilverkaveling, 1957-1968, Wederopbouw, Betonnen plaatbrug

Fryslansite ©Hendrik van Kampen