Haskerveenpolder, Doltesleat met gemaal de Welle

Haskerveenpolder, Doltesleat met gemaal

Op de foto zien we de Doltesleat met aan het einde poldergemaal "de Welle". De Doltesleat is de uitloper van het Nieuwe Dwarskanaal dat centraal, van west naar oost door de Haskerveenpolder loopt. De polder is op sommige plaatsen meer dan 2 meter diep, het water moet in aantal stappen naar het boezemniveau van -0,5 meter NAP worden gepompt. Perceelsloten liggen het diepst, het peil in de sloten rond wegen is iets hoger. Vanuit dit stelsel wordt het water in de Nieuwe Dwarsvaart gepompt en van daaruit wordt het door "de Welle" op de boezem uitgeslagen. Het jarenlang droogpompen van de polder heeft inklinken van de bodem en oxidatie van het veen veroorzaakt. De bodem daalt hierdoor, met als gevolg schade aan wegen en funderingen van gebouwen.

Keywords: Haskerveenpolder, Peilbeheer, Gemalen, Veen, Oxidatie, Bodemdaling, Schade, de Welle, Doltesleat, Hoofdwatergang, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen