Haskerveenpolder, boerderij uit de periode van wederopbouw

Haskerveenpolder, boerderij wederopbouw

Na de tweede wereldoorlog zijn bij de grote ruilverkaveling van de Haskerveenpolder veel boerenbedrijven verplaatst. Oude traditionele stelpboerderijen zijn afgebroken en er zijn modernere typen aan de toegangswegen geplaatst. De nieuwe boerderijen zijn ontworpen volgens een soort kop-hals-romp principe. Het woonhuis is daarbij steeds zo geplaatst dat het veel Zon krijgt. Daarom zie je boerderijen met verschoven woonhuizen of woonhuizen die in een hoek of gedraaid op de schuur zijn geplaatst.

Keywords: Haskerveenpolder, Landbouwpolder, Verdronken, Ruilverkaveling, Wederopbouw, Landinrichting, Boerderijen, Planmatig

Fryslansite ©Hendrik van Kampen