de Haskerveenpolder

Haskerveenpolder

In 1720 is het gebied ingepolderd in opdracht van Vegelin, grietman van Haskerland. De verkaveling is waaiervormig met de basis bij de streek van Haskerhoarne, Aldehaske en Nijehaske. Het brandpunt ligt noordelijk bij Vegelingsoord. Door ongecontroleerde ondiepe vervening was het landschap in de loop der jaren verdronken. Volgens een plan uit 1957 is er een ruilverkaveling uitgevoerd, waarbij de waaiervorm in grote lijnen is behouden. Het karakter van het landschap is zeer open, de boerderijen zijn op regelmatige afstand langs de wegen over de polder verdeeld. De Haskerveenpolder is een voorbeeld van landinrichting uit de periode van Wederopbouw (1953-1970).

Keywords: Veenpolder, Haskerveenpolder, Strokenverkaveling, Waaiervorm, Haskerland, Ruilverkaveling, Landinrichting, Wederopbouw, Open, Vegelin

Fryslansite ©Hendrik van Kampen