Haskerhoarne

Haskerhoarne

Haskerhoarne ligt in de zuidwesthoek van het Haskegebied, hoarne is hoek en Haske komt van kleine struikjes (in nat veenland). Het vormt samen met Oudehaske en Nijehaske een lang streekdorp. Tijdens de grote verveningen in de 19e eeuw is de bevolking in de dorpen sterk gegroeid. De gunstige ligging ten opzichte van Heerenveen en het voor recratie interessante Nannewiid hebben in de 20e eeuw voor verdere groei gezorgd. Van het oorspronkelijke karakter als streekdorp is niet veel meer te zien.

Keywords: Haskerland, Haskerhoarne, Aldehaske, Oudehaske, Nijehaske, Vervening, Turfwinning, Nannewiid, Streekdorp, Recreatie, Groei, Heerenveen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen