de Sminiawei, Lekkerkerk Haskerdyken

Lekkerterp Haskerdyken

Over land waren veengebieden moeilijk begaanbaar. Vaak werd in een route door het landschap gebruik gemaakt van natuurlijke lijnen. Op de foto zien we een deel van de vroegste route van Ljouwert naar Zwolle. Het pad liep over de kleiige bedding van een drooggevallen riviertje in het Haskegebied. Door bodemdaling van de veengrond is de bedding met klei en zand, hoger dan de omgeving komen te liggen. Het leek daarom een dijk, zo sprak men van Haskerdyken. De foto is gemaakt bij het buurtschap Lekkerterp, aan de noordkant van het dorpsgebied van Haskerdyken.

Keywords: Lekkerterp, Haskerdyken, Sminiawei, Route, Zwolle, Leeuwarden, Bedding, Droog, Rivier, Inversie, Landschap

Fryslansite ©Hendrik van Kampen