Kapel van Haskerdyken

Kapel van Haskerdyken

De opvallende eenzame Kapel zie je in het landschap liggen als je tussen Akkrum en Heerenveen over de A32 rijdt. Haskerdyken (Haskerdijken) was vroeger een streekdorp dat lag op een droge rivierbedding. Door bodemdaling van het omliggende veen was de rivier drooggevallen, het kleilichaam van de voormalige bedding was hoger komen te liggen dan de omgeving (inversierug). De rug leek op een Dijk, vandaar Haskerdijken. Over de "dijk" liep de oudster verbinding tussen Ljouwert en Zwolle. Bij Haskerdyken lag een klooster, de Kapel ligt op de plaats waar ooit het klooster heeft gestaan. Tussen de Kapel en Akkrum ligt nog een stukje van de oude kronkelweg op de inversierug.

Keywords: Kapel, Kerk, Haskerdyken, Begraafplaats, Herfst, Avondlicht, Klooster

Fryslansite ©Hendrik van Kampen