Hartwert, Ruurderzijl

Ruurderzijl

Het restant van een duiker of sluis in de dijk van polder Hartwert-Wytmarsum (Kloosterweg), de Ruurderzijl. In de volksmond wordt de naam Ruurder Pypke gebruikt. Zijl of Pypke (Pijp) is een andere naam voor uitwateringssluis. De foto is buiten de polder genomen, hier liep de Oude Rijd waar de polder op uitwaterde. Waarschijnlijk heeft men een bestaande aftakking gebruikt om de polder te laten afwateren. De aftakking, nu bekend als Kloostervaart, is doorgetrokken tot het buitendijks liggende klooster Bloemkamp dat in 1572 door de Geuzen is verwoest. In de achtergrond zie je de skyline van Boalsert.

Keywords: Hartwerd, Kloosterweg, Ruurderzijl, Ruurderpypke, Moederpolder, Wytmarsum, Sluis, Duiker, Middeleeuwen, Waterbeheer, Bolsward

Fryslansite ©Hendrik van Kampen