PijlNaar de thumbnails

Hartwert, Ruurderzijl

Ruurderzijl

Het restant van een duiker of sluis in de dijk van polder Hartwert-Wytmarsum (Kloosterweg), de Ruurderzijl. In de volksmond wordt de naam Ruurder Pypke gebruikt. Zijl of Pypke (Pijp) is een andere naam voor uitwateringssluis. De foto is buiten de polder genomen, hier liep vroeger een grote slenk, de Oude Rijd. Een prima plek om een polder op te laten uitwateren. In de achtergrond zie je de skyline van Boalsert.

Keywords: Hartwert, Ruurderzijl, Moederpolder, Wytmarsum, Sluis, Duiker, Middeleeuwen, Waterbeheer, Bolsward

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen