Kerkhof van Hartwert met klokhuis

Hartwert

Hartwert is een van de oudste dorpen van Fryslân in het zuiden van het centrale deel van de grote kwelder van Westergo. De eerste sporen van bewoning dateren van ongeveer 400 v.Chr. De terp lag vlak bij een slenk. Tot 900 n.Chr. kreeg de zee steeds meer invloed in dit diep landinwaarst gelegen kweldergebied. Dan begint de periode van dijkbouw. Hartwert ligt in één van de vroegst bedijkte moederpolders van Fryslân. Er lagen twee kloosters in de omgeving, vanaf 1196, aan de oostkant Bloemkamp en vanaf 1411 in het westen het vrouwenklooster Ugoklooster, een uithof van Bloemkamp. Bloemkamp heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verdere ontginning van het gebied. Rond het begin van de 19e eeuw is de kerk afgebroken en vervangen door een klokhuis.

Keywords: Hartwerd, Klokhuis, Kerkhof, Begraafplaats, Herfst, Bomen, Zonlicht, Terpdorp, IJzertijd

Fryslansite ©Hendrik van Kampen