De Zuiderhaven in Harlingen

De Zuiderhaven

De Zuiderhaven is rond 1600 gegraven als onderdeel van de grote stadsuitbreiding van Harlingen. In 1645 verhuisde de Admiraliteit van Friesland naar Harlingen omdat de haven van Dokkum begon dicht te slibben. De kosten van de verhuizing werden door de stad gedragen. In de jaren daarna ontwikkelde de Zuiderhaven zich tot een waar marinebolwerk met een commandocentrum, vergaderruimtes, pakhuizen, en scheepswerven. Tijdens de Franse overheersing (1795) werden de provinciaal georganiseerde admiraliteiten samengevoegd en de scheepswerven geprivatiseerd. Tegenwoordig wordt de Zuiderhaven voor schepen met een diepgang groter dan 220cm gebruikt. Het is de vaste aanmeerplaats voor de traditionele zeilschepen van de Bruine Vloot.

Keywords: Harns, Harlingen, Zuiderhaven, Marinehaven, Diepte, Zeilschepen, Bruine, Vloot, Vissersschepen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen