Aftakking van de Ried naar Harlingen

Aftakking van de Ried naar Harlingen

De Ried, een kweldergeul die ten noorden van Harlingen in de Zuiderzee uitkwam, scheepvaart en afwatering van noordwest Fryslân ging via de geul. Door stormvloeden ontstond de Zuiderzee en werd steeds meer land afgeslagen. Harlingen kwam aan zee te liggen, langs de kust ontstond een oeverwal die de Ried afsloot. Rond 1220 werd een aftakking van de Ried naar Harlingen gegraven. Alle scheepvaart moest nu via Harlingen maar ook de waterafvoer liep door de sluis van de stad. De sluis kon dat niet aan en Harlingen kreeg te maken met wateroverlast. In de 15e eeuw werden in het noorden nieuwe afwateringssluizen aangelegd, o.a bij Roptazijl. De aftakking van de Ried is er nog, hij loopt tegenwoordig door de oostelijke buitenwijken van de stad.

Keywords: Harlingen, Middeleeuwen, Ried, Scheepvaart, Waterafvoer, Dichtslibben, Aftakking, Wateroverlast, Waterbeheer, Sluizen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen