Zicht op de Oude Buitenhaven van Harlingen

Harlingen, Oude Buitenhaven

Tegenwoordig fungeert de haven vanaf de Waddenzee als poort naar de stad. Rechts zie je het gebouw van het voormalige Kantongerecht waarin nu restaurant 't Havenmantsje is gevestigd. Links liggen enkele schepen van de Bruine Vloot langs het zogenaamde Plankenpad, een aanlegsteiger die vroeger langs het Noorder havenhoofd lag. Blikvanger in de foto is het Friese Tall Ship de driemastbark Artemis, gebouwd in 1926 in Noorwegen voor de walvisvaart. Tegenwoordig wordt het schip ingezet voor educatie, zeillessen en het is te huur voor luxe pleziervaart. In de voorgrond is de keersluis zichtbaar waarmee men bij meer dan +110 cm NAP de haven afsluit.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11 Steden, Harns, Harlingen, Oude Buitenhaven, Plankenpad, Bruine Vloot, Artemis, Waddenpromenade, Voormalig, Kantongerecht, 't Havenmantsje

Fryslansite ©Hendrik van Kampen