Noordoostelijke singelgracht met dwinger en Engelse tuin

Noordoostelijke Singel met de Engelse tuin

De noordoostelijke singel vanaf de Franekerpoorts brug, een restant van de Harlinger vestingwerken. Rechts zie je de verhoogde dwinger. Op de dwinger werd in 1843 de Engelse tuin aangelegd naar ontwerp van Lucas Pieters Roodbaard. Vanaf een dergelijke Dwinger kon men de vijand goed zien aankomen en beschieten. Om die reden was het tot aan de Vestingwet van 18 april 1874 niet toegestaan om buiten de stad te bouwen. De Vestingwet regelde het ontmantelen en overdragen van de vestingwerken zodat vooral steden in Fryslân en Groningen konden uitbreiden. Nog in de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers in de Engelse tuin een bunker gehad die dienstdeed als Commandopost Verbindingen.

Keywords: Harns, Harlingen, Vestingwerken, Singel, Dwinger, Bolwerk, Bastion, Jachthaven, Pleziervaart, Bomen, Groen, Park, Engelse tuin

Fryslansite ©Hendrik van Kampen