Lijkenhuisje op de Algemene Begraafplaats van Harlingen

Algemene Begraafplaats, Lijkenhuisje (1865)

In 1804 werd onder de Franse bezetting het begraven in de Kerk verboden. Na het vertrek van de Fransen in 1813 werd het verbod ongedaan gemaakt tot in 1827 Koning Willem I het begraven in kerken per Koninklijk besluit weer verbood. Pas in 1869 werd het begraven wettelijk geregeld met de Begraveniswet. In de periode na het Koninklijk besluit werden buiten de steden begraafplaatsen aangelegd. De Algemene Begraafplaats van Harlingen werd in 1830 ten noordoosten van de stadswal gesticht, dicht bij de Franekerpoort. Het neoclassicistische Lijkenhuisje op de begraafplaats is in 1865 gebouwd, het Rijksmonument doet tegenwoordig dienst als urnenmuur.

Keywords: Algemene, Begraafplaats, Harlingen, Lijkenhuisje, Urnenmuur, Rijksmonument 507121

Fryslansite ©Hendrik van Kampen