Keermuur, stormvloedkering in Harlingen

Keermuur, stormvloedkering

De zeewering van de Willemshaven voldeed niet meer aan de moderne eisen voor waterveiligheid. Langs het spoor is daarom een nieuwe keermuur geplaatst. De muur begint in het zuiden bij de zeedijk en sluit aan op de keersluis voor de Oude Binnenhaven en de Waddenpromenade/Veerbootterminal. Met de opening van de keermuur in 2010 waren de Deltawerken in Nederland voltooid. De voormalige havengebouwen en arbeiderswoningen van het Havenkwartier (rechts) zijn grotendeels vervangen door luxe appartementencomplexen met uitzicht op zee. De buitendijkse Willemshaven (links) is geschikt gemaakt voor cruiseschepen en zal verder worden ontwikkeld als aantrekkelijk nautisch en toeristisch gebied. (uit de Toeristische visie Harlingen 2018-2022)

Keywords: Harlingen, Harns, Stormvloedkering, Keermuur, Deltahoogte, Appartementen, Willemskade, Willemshaven, Toerisme, Attractie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen