Grote Kerkstraat Harlingen

Grote Kerkstraat

De Grote Kerkstraat is van oorsprong de verbindingsweg tussen de terp Almenum en de vroege nederzetting Harlingen. De straat is minimaal 460 jaar oud. Op de kaart van Jacob van Deventer (1560) is hij al duidelijk in het stratenplan terug te vinden. Bestudering van opgravingen en kaarten van o.a. Ljouwert en Dokkum leert dat zulke wegen vaak al terug gaan tot de vroegste geschiedenis van een nederzetting. Dat zal bij Harlingen niet anders zijn geweest. Toen het veiliger werd konden de bewoners van Almenum hun terp verlaten. Waarschijnlijk moeten de eerste huizen van Harlingen ergens in het verlengde van de Grote Kerkstraat worden gezocht. De straat uitkijkend zie je de helling van de terp en in de verte steekt de Raadhuistoren boven de huizen uit.

Keywords: Terp, Almenum, Harlingen, Harns, Grote, Kerkstraat, Verbinding, Oud, Raadhuistoren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen