Arbeiderswoningen in het Havenkwartier, Harlingen

Arbeiderswoningen in het Havenkwartier

Het Havenkwartier is het gebied dat als een soort smalle landtong ligt ingeklemd tussen de Zuiderhaven en de Waddenzee (Willemshaven). In de 17e eeuw lagen hier de westelijke bolwerken. In de jaren daarna ontwikkelde het zich tot een gebied met industrie en arbeiderswoningen. Hier waren havenactiviteiten, lag de scheepswerf en in de 19e eeuw was er een zaklinnenfabriek. Na het vertrek van de scheepswerf in 1994 lag het gebied er treurig bij. In 2006 lagen er grote vlaktes met ruige begroeiing tussen de restanten van de arbeiderswijk. Daarna zijn er luxe appartementencomplexen neergezet, met uitzicht op zee. Van de abeidershuisjes is een klein deel bewaard gebleven zoals dit stukje aan de Havenweg dat nu in zijn geheel een rijksmonument is.

Keywords: Havenkwartier, Havenfront, Havenweg, Nutstraat, Nieuweweg, Woningwet, Arbeiderswoningen, Rijksmonument, 507113, 507114, 507115, 507116, 507117, 507118

Fryslansite İHendrik van Kampen