Almenum Harlingen, Industrie

Almenum, Industrie

Tegen het eind van de 19e eeuw was het terpdorp Almenum veranderd in een arbeiderswijk. Zoals overal in Harlingen vonden tussen de woningen industriŽle activiteiten plaats. Vanaf de 16e eeuw was er al de Zoutziederij. In 1852 kwam er een Gasfabriek, 1890 een Steenhouwerij en in 1924 een Vetsmelterij. Door gebrek aan kennis en inzicht speelde hinder op het gebied van de leefomgeving geen rol, regelgeving was gebrekkig. In 1952 werd er op dat gebied een grote stap gezet en kwam er verbetering. De Zoutziederij was verdwenen door concurentie uit Boekeloo, in 1954 sloot de Steenhouwerij zijn deuren. In 1960 werd door de komst van Aardgas de Gasfabriek overbodig en de Vetsmelterij verhuisde rond 1980 om renovatie van de wijk mogelijk te maken.

Keywords: Almenum, Woonwijk, 19e eeuw, Industrie, Zoutziederij, W vd Zeep, Steenhouwerij, Gasfabriek, Vetsmelterij, Bodemverontreiniging, Gebrekkig, Regelgeving, Leefomgeving

Fryslansite ©Hendrik van Kampen