Stadsvernieuwing in Almenum, Harlingen

Stadsvernieuwing in Almenum

In de 20e eeuw kwamen veel van de kleine 19e eeuwse woninkjes in Almenum leeg te staan, bedrijven verdwenen. Gedurende enkele decennia kenmerkte het straatbeeld zich door een verregaande verpaupering. Er waren dichtgetimmerde gebouwen en grote open ruimten waar bedrijven en huizen habben gestaan. Begin jaren 80 is hier een grootschalige stadsvernieuwing uitgevoerd. De nog bestaande historische bebouwing is deels gerestaureerd. Voor de nieuwbouw heeft men zo veel mogelijk het bestaande stratenplan gevolgd. De foto is genomen vanaf de Fabrieksstraat, we kijken door de vernieuwde Klaverbladstraat, die halverwege wordt gekruisd door de eveneens vernieuwde Vetsmelterstraat. Achterin zie je de Kruisstraat, op de hoek een oud gebouw met muurankers.

Keywords: Harlingen, Harns, Almenum, Verpauperen, Klaverbladstraat, Vetsmelterstraat, Stadsvernieuwing, Nieuwbouw, 1985, Industrie, Gasfabriek, Vervuiling, Saneren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen