Grote Kerk van Almenum, Harlingen

De terp van Almenum met de Grote Kerk

De terp met de Grote Kerk in het oude stadscentrum van Harlingen, een belangrijke plek in de geschiedenis van de stad. Hier lag het Terpdorp Almenum ver voordat er sprake was van Harlingen. Het dorp kreeg in de 8e eeuw een eenvoudige houten kerk, één van de eerste in Fryslân. Rond de tijd dat de eerste zeedijken werden aangelegd waagde men het er op om buiten de terp te gaan wonen. Mogelijk lag er ten noordwesten van Almenum een kleine kweldergeul met open verbinding naar zee. Voor vissers en handelaren een aantrekkelijke plek om te gaan wonen. De omstandigheden waren gunstig, de kleine nederzetting groeide en overvleugelde al snel het dorp op de terp. In 1228 is de eerste schriftelijke vermelding als de Bisschop van Utrecht op weg naar Groningen "Herlinge" bezoekt.

Keywords: Ontstaan, Harns, Harlingen, Terp, Terpdorp, Almenum, Grote Kerk, Terpvondsten, Voorganger, Hout, Tufsteen, Aardewerk, Begin jaartelling

Fryslansite ©Hendrik van Kampen