Replica van een plaggenhut in themapark de Spitkeet

Replica van een plaggenhut

Tegen het begin van de 19e eeuw kwam het eind van de verveningen in zicht. Veel voormalige veenarbeiders, werklozen en armen vestigden zich op de Hei. Illegaal werd in één nacht een hut van heideplaggen gebouwd, als er rook uit de schoorsteen kwam voordat de eigenaar van de grond het ontdekte werd het wonen gedoogd. De bewoners van de hutten leefden van seizoensarbeid en hadden soms enkele dieren. De woonomstandigheden waren erbarmelijk. De plaggenhut op de foto staat vanaf 1964 naast het armenkerkhof in Harkema. Vlakbij stonden enkele Woningwetwoningen. Toen deze afgebroken dreigden te worden heeft men in 1990 rond deze plek het Openluchtmuseum de Spitkeet opgericht.

Keywords: Harkema, Openluchtmuseum, Plaggenhut, Spitkeet, Replica, Winter, Sneeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen