Replica van een plaggenhut in themapark de Spitkeet

Replica van een plaggenhut

Tegen het eind van de 18e eeuw kwam het eind van de verveningen in zicht. Voormalige veenarbeiders, werklozen en armen vestigden zich op de Hei in plaggenhutten. Mogelijk zijn plaggenhutten een zeer oude bouwvorm van waaruit de voor de W‚lden typische w‚ldhķskes en w‚ldspultsjes zijn ontstaan. Vanaf 1923 is door boerderijonderzoeker Klaas Uilkema hiernaar onderzoek gedaan. De bewoners van de hutten leefden van seizoensarbeid en hadden soms enkele dieren. De replica van de plaggenhut op de foto staat vanaf 1964 naast het armenkerkhof in Harkema. Vlakbij stonden enkele Woningwetwoningen. Toen deze afgebroken dreigden te worden heeft men in 1990 rond deze plek het Openluchtmuseum de Spitkeet opgericht.

Keywords: Harkema, Openluchtmuseum, Plaggenhut, Spitkeet, Replica, Winter, Sneeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen