PijlNaar de thumbnails

Harkema, Homear

Harkema, Homear

Harkema zelf is een jong Heideontginningsdorp uit de 19e eeuw, dwars door het dorp loopt een oude grens (de Homear) uit de tijd van eerste veenontginningen van de Late Middeleeuwen, toen het land bewoonbaar werd gemaakt. De grens is zichtbaar aan de scherpe hoek die de verkaveling maakt. De sloot is de grens, links is de verkaveling vanuit het oorsponkelijke dorpsgebied van Stynsgea (Augusinusga), rechts is de richting van de verkaveling uit het dorpsgebied van Surhuzum.

Keywords: Verkaveling, Middeleeuwen, Ontginning, Grens, Dorpsgebied, Surhuzum, Stynsgea, Homear

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen