Harkema, Homear

Harkema, Homear

Harkema is een jong heideontginningsdorp uit de 19e eeuw. Arme seizoenarbeiders en voormalige veenarbeiders bouwden hun plaggenhutten op de heide in grengebieden en niemandsland. Dwars door het dorp loopt een oude Middeleeuwse grens (de Homear), uit de tijd van eerste veenontginningen. Hier ontmoeten de dorpsgebieden van Stynsgea en Surhuzum elkaar. De greppel is de grens, langs de heg loopt de verkaveling vanuit de Oude Ried, het dorpsgebied van Stynsgea (Augusinusga), rechts komt de verkaveling vanuit de Lauwers, het dorpsgebied van Surhuzum. De grens loopt kaarsrecht naar het noordoosten, van Harkema tot in de Surhuzumer mieden. De weg steekt hier de grens over, wat de zichtbare afwijking veroorzaakt.

Keywords: Verkaveling, Middeleeuwen, Ontginning, Grens, Dorpsgebied, Surhuzum, Stynsgea, Homear

Fryslansite ©Hendrik van Kampen