Hantumhuzen

Hantumhuzen is een terpdorp ten noorden van Dokkum, in het westen van het invloedsgebied van de Peasens. De huidige Peasens is een kreekrestant dat begrenzing vormt tussen het voormalige Oostdongeradeel en Westdongeradeel. Aan het eind van de IJzertijd was dit een getijdengebied. De open verbinding met zee liep tot aan de plaats waar Dokkum zou ontstaan. Nadat de Lauwerszee ontstond en deze geleidelijk steeds groter werd, begon het gebied rond de Peasens op te sibben en werd stukje bij beetje bewoonbaar. In de streek worden rond de jaarwisseling voorwerpen zoals oude aanhangers of caravans in brand gestoken. Begin januari kan je bij elk dorp de restanten hiervan nog aantreffen.

Keywords: Hantumhuizen, Hantumhuzen, Peasens, Kerk, Romano Gotisch, 13e eeuw, Jaarwisseling, Vuren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen