Haakveenmos, Sphagnum squarrosum

Haakveenmos, Sphagnum squarrosum

Haakveenmos is te vinden op enigszins voedselrijke plekken met schaduw. Het komt veel voor in Moerasbossen en Riet. In hoogveen groeit Haakveenmos alleen als er sprake is van enige invloed van grondwater. Haakveenmos vormt in Broekbossen soms bulten samen met Gewimperd Veenmos, op die manier zijn ze beter bestand tegen uitdroging.

Keywords: Veenmos, Mesotroof, Schaduw, Moerasbos

Fryslansite ©Hendrik van Kampen