Grutto, Limosa limosa

Grutto, Limosa limosa

Grutto in tegenlicht langs een slootkant in de Workumerwaard. (meer Grutto bij Veen)

Keywords: Grutto, Limosa limosa, Foerageren, Tegenlicht, Slootkant, Vogels, Steltlopers

Fryslansite ©Hendrik van Kampen