Portret van een Grutto in warm zonlicht

Portret van een Grutto

De Grutto is een broedvogel van vochtige, kruidenrijke graslanden. De hoogste dichtheden bereikt hij in de veenweide gebieden en rond de grote meren waar veel klei op veen voorkomt.

Keywords: Grutto, Limosa limosa, Portret, Close up, Vogels, Steltlopers

Fryslansite ©Hendrik van Kampen