Grutto kuikens foerageren in een bloemrijk grasland

Grutto kuikens in een bloemrijk grasland

Grutto kuikens foerageren in een bloemrijk grasland waar ze lopend insecten van de kruiden plukken.

Keywords: Grutto, Limosa limosa, Kuikens, Foerageren, Bloemrijk, Grasland, Tegenlicht, Insecten, Zoeken, Vogels, Steltlopers

Fryslansite ©Hendrik van Kampen