PijlNaar de thumbnails

Grutto kuikens foerageren in een bloemrijk grasland

Grutto kuikens foerageren in een bloemrijk grasland

Keywords: Grutto, Limosa limosa, Kuikens, Foerageren, Bloemrijk, Grasland, Tegenlicht, Insecten, Zoeken, Vogels, Steltlopers

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen