PijlNaar de thumbnails

Grutto in bloemrijk grasland

Grutto in bloemrijk grasland

Een Grutto loopt in een bloemrijk grasland. Om succesvol te kunnen broeden hebben Grutto's een gevarieerde broegroei´ng nodig. Voor de volwassen vogels moet de grond zacht zijn zodat ze met de snavel in de grond naar prooien kunnen zoeken. Het nest wordt in dichte vegetatie geplaatst met voldoende dekking. De kuikes foerageren in het begin vooral op insceten die ze uit de begroei´ng plukken. Het vegetatiedek mag hier niet te dicht zijn omdat dit het rondlopen bemoeilijkt. Alle verschillende fasen moeten in het broedgebied aanwezig zijn.

Keywords: Grutto, Limosa limosa, Bloemrijk, Grasland, Grote Vossenstaart, Scherpe Boterbloem, Veldzuring, Pinksterbloem

informatie vragen

Fryslansite ęHendrik van Kampen