Grutte Wielen, Weeshuispolder

Voorjaar, we brengen een bezoek aan het Natura 2000 gebied onder begeleiding van it Fryske Gea. In het voorjaar is het gebied gesloten vanwege de vele broedende weidevogels die in de bloemrijke graslanden een goede plek vinden om de kuikens groot te brengen.

Keywords: Grutte Wielen, Grote Wielen, Landschap, Overgang, Klei, Veen, Zand, Natura2000, Bloemrijk, Grasland, Weidevogels, Grutto

Fryslansite ©Hendrik van Kampen