de Grutte Wielen

Grutte Wielen

De Grutte Wielen liggen tussen Ljouwert en de Trynwâlden, het meest westelijke stukje van de Noardlike Fryske Wâlden. Het gebied ligt op de overgang van Klei naar Zand. Van west naar oost vind je Klei op Veen, gevolgd door Veen en in het oosten komt zand aan de oppervlakte. Alle bodemsoorten en overgangen vind je op kleine afstand van elkaar in dit natura2000 gebied. In het gebied liggen poelen, er zijn bloemrijke graslanden, eendenkooien, rietmoeras en in het oosten ligt een keileemlandschap met morenewelvingen.

Keywords: Grutte Wielen, Grote Wielen, Landschap, Overgang, Klei, Veen, Zand, Natura2000

Fryslansite ©Hendrik van Kampen