PijlNaar de thumbnails

Veenweidelandschap van de Grutte Wielen

Grutte Wielen

Wat de Grutte Wielen bijzonder maakt is dat het gebied precies op de overgang van Klei naar Zand ligt. Van west naar oost vind je Klei, dan Klei op Veen, gevolgd door Veen en helemaal in het oosten komt zand aan de oppervlakte. Alle bodemsoorten en overgangen vind je op kleine afstand van elkaar in dit natura2000 gebied.

De foto is gemaakt in het voorjaar als dit vogelbroedgebied gesloten is. Dat was mogelijk tijdens een excursie van it Fryske Gea. Om verstoring te voorkomen reden we met de auto door het gebied, bij het uitstappen moesten we dicht bij de auto blijven.

Keywords: Grutte Wielen, Grote Wielen, Landschap, Overgang, Klei, Veen, Zand, Natura2000

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen