Het open water van de Grutte Krite is het gevolg van vervening

Grutte Krite, Alde Feanen

De Grutte Krite is achtergebleven na een vervening volgens de Gieterse methode die 1751 naar Fryslân kwam. Hierbij werd het veen diep afgegraven, tot op het zand. Er bleven er soms smalle stroken land staan (stripen) maar vaak werden die ook nog uitgegraven. Door de diepte van de afgraving en de grootte van de plassen water, kon de verlanding niet meer op gang komen. Golfslag sloeg wat er nog restte aan land weg en knabbelde aan de oevers zodat er grote plassen ontstonden. Voor de landbouw werden die gebieden onbruikbaar.

Keywords: Alde Fenen, Oude venen, Grutte Krite, Vervening, Gieterse, Methode, Roofbouw, Golfslag, Afslag, Erosie, Groot, Meer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen