PijlNaar de thumbnails

Het open water van de Grutte Krite is het gevolg van vervening

Grutte Krite

De Grutte Krite is achtergebleven na een vervening volgens de Gieterse methode. Hierbij werd het veen diep afgegraven, tot op het zand. Er bleven er soms smalle stroken land staan (stripen) maar soms werden die later ook nog uitgegraven. Door de diepte van de afgraving en de grootte van de plassen water, kon de verlanding niet meer op gang komen. Golfslag sloeg wat er nog restte aan land weg en knabbelde aan de oevers. Voor de landbouw was het gebied onbruikbaar geworden.

Keywords: Alde Fenen, Oude venen, Grutte Krite, Vervening, Gieterse, Methode, Roofbouw, Golfslag, Afslag, Erosie, Groot, Meer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen