Grote bonte specht, Dendrocopos major

Grote bonte specht, Dendrocopos major

De Grote bonte specht is vooral een broedvogel van de grotere bossen op de Zandgond maar ze zijn vrijwel overal in Nederland aanwezig. Ook in moerasbossen zijn ze altijd aanwezig, ze kunnen tijdelijk profiteren van stervende bossen met veel dood hout.

Keywords: Grote Bonte Specht, Dendrocopos major, Specht, Dode, Boom, Moerasbos, Broekbos, Elzenbroekbos

Fryslansite Hendrik van Kampen