de Griene Dyk
Schema van terpen, dijken en polders

de Griene Dyk

De volgende stap in dijkbouw was het aanleggen van een ringdijk rond heel Westergo (Nr 3 op het kaartje). De Griene Dyk is een dijk uit de 11e eeuw. Het is de zeedijk langs de Middelzee (op het kaartje: nr 3b Westergo). Noordwestelijk van Minnertscha ligt hij nog ongeschonden in het landschap. De hoogte van de dijk verschilt weinig met die van de huidige zomerdijken in het buitendijks gebied. In de achtergond de huidige Deltadijk.


Keywords: Historische, Zeedijk, Griene Dyk, Middelzee, Westergo, Elfde, Eeuw, Winter, Sneeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen