Griene Dyk langs de Snitser Mar

Griene Dyk langs de Snitser Mar

De Griene Dyk werd in de 13e eeuw ten zuiden van de Lege Geaen aangelegd om de toenemde wateroverlast vanuit het zuiden te keren. De dijk wordt gerekend tot Hemdijken, een complex stelsel van dijken die het landschap rond Snits moets beschermen tegen water ovelast die via de Zuiderzee tot in het lage veengebied wist op te rukken. Een van de oorzaken daarvoor was bodemdaling die was verooorzaakt door ontginning van de veengrond. Tegenwoordig vormt de dijk de grens tussen het agrarische landschap en het Natura 2000 gebied Sneekermeer. Lopend over de dijk heb je een prachtig uitzicht op de zomerpolders en boezemlanden van het natuurgebied.

Keywords: Lege Geaen, Griene Dyk, Middeleeuwen, Sneekermeer, Natura 2000, Boezemland, Zomerpolder

Fryslansite ©Hendrik van Kampen