Restant van de Oude Gausterzijl in de Griene Dyk

Oude Gausterzijl

Na een droge zomer in 1911, waarin de Friese boezem bijna droogvalt en het voorjaar van 1913 met ernstige wateroverlast, besluit men dat het natuurlijk laten afvloeien van water door spuien niet meer voldoet. Er worden overal in de provincie gemalen gebouwd. Door de aanpassingen wordt het water in de Friese boezem zo hoog dat ook voor de Lege Geaen aanpassingen noozakelijk zijn. In de Griene Dyk komen drie gemalen voor het peilbeheer en 5 sluizen voor de scheepvaart. Op de foto zien we het restant van de Gausterzijl in de Griene Dyk. De sluis ligt in de Kipfaert die uitkomt in de Gauwsterhoppen, een soort uitstulping aan de Snitser Mar. We kijken hier vanaf de Griene Dyk richting de Snitser Mar.

Keywords: Griene Dyk, Gausterzijl, Sluis, Stabiel, Waterbeheer, 20e eeuw, Kipfaert, Gausterhoppen, Snitser Mar

Fryslansite ©Hendrik van Kampen