PijlNaar de thumbnails

Grevensmolen, Haskerveenpolder

Grevensmolen, Haskerveenpolder

Grote poldermolen uit 1859. De molen werd samen met twee andere ingezet voor het bemalen van de Haskerveenpolder. Twee van de drie molens zijn afgebroken. De Grevensmolen is nu de enige nog overgebleven maalvaardige molen van de Friese Veenpolders. De In 1917 werden de molens vervangen door het gemaal Stobbegat (waar nu Vegelingsoord is). In 1960 is het gemaal Stobbegat vervangen door eletrisch gemaal Gemaal De Welle.

Keywords: Grevensmolen, Deelsmolen, Haskerveenpolder, Vegelingsoord, Stobbegat, 1859, Poldermolen, Rijksmonument ID: 20846, Waterbeheer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen