Greonterp, waarschijnlijk een zeer vroeg ontginningsdorp

Greonterp

Een vroeg middeleeuws dorp op een terp in het overgangsgebied tussen klei en veen, even ten zuidwesten van Blauhús. Het dorp lag geïsoleerd tussen meren en poelen. Rond 1650 kwam er een zandpad met het toen pas ontstane Blauhús. Pas tegen het eind van de 19e begin 20e eeuw werd het dorp goed ontsloten. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat terpen in het overgangsgebied tussen klei en veen een belangrijke rol hebben gespeeld bij vroege ontginningen. Elementen in de naam van het dorp wijzen hier ook op. In 1275 is een vermelding onder de naam "Grewingdorp", Greva is Oud Fries voor Graven. In het Klokhuis hangen enkele panelen met informatie over het dorp.

Keywords: Greonterp, Klokhuis, Schilderachtig, Herfst, Overgangsgebied, Klei, Veen, Ontginning

Fryslansite ©Hendrik van Kampen