PijlNaar de thumbnails

Greonterp, waarschijnlijk een zeer vroeg ontginningsdorp

Greonterp

Greonterp ligt op een terp in het grensgebied tussen klei en veen. Terpen in het veengebied zijn lange tijd onderbelicht gebleven. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat terpen in het overgangsgebied een belangrijke rol hebben gespeeld bij de vroege ontginning en turfwinning. Elementen in de naam van het dorp wijzen hier ook op. In 1275 is een vermelding onder de naam "Grewingdorp", Greva is Oud Fries voor Graven. In het Klokhuis hangen enkele panelen met informatie over het dorp.

Keywords: Greonterp, Klokhuis, Schilderachtig, Herfst

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen