Great Dearsum, Achlum

Great Dearsum, Achlum

Het terrein is omgracht, de oorspronkelijke state is afgebroken. Op het terrein staat een boerderij uit begin 20e eeuw met een voorhuis uit de 2e helft van de 18e eeuw. Het poortgebouw is van 1658 volgens de gevelsteen boven de poort.

Keywords: Friesland, Fryslân, Great Dearsum, Achlum, Poortgebouw, Gracht, Bloei, Fluitenkruid, Meidoorn, Staten, Stinzen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen