Grafheuvel, Strubben-Kniphorstbosch

Grafheuvel

Grafheuvel in het Strubben-Kniphorstbosch. Vanwege de vele Archeologische sporen, van Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen, is het bos in 2006 in zijn geheel aangewezen als Archeologisch Reservaat.

Keywords: Grafheuvel, Drenthe, Strubben-Kniphorstbosch, Kniphorstbos, Anloo, Schipborg, Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd, Prehistorie

Fryslansite ©Hendrik van Kampen