Sluis in Gorredijk

Sluis in Gorredijk

Voor het afvoeren van de turf uit de Gorrevenen moest een nieuw kanaal worden gegraven, de Nije Feart. Bij de sluis, waar de vaart de Hege Dyk kruiste, ontstond al snel een veenkolonie. De plaats was aantrekkelijke voor ambachtslieden en kooplieden. De naam voor de nieuwe nederzetting werd een samenvoeging van de Gorrevenen en de dijk, Gorredijk. In 1673 was de plaats zo strategisch belangrijk geworden dat er schans werd opgeworpen. De sluis en het kanaal liggen nog in het centrum het dorp en zijn bevaarbaar.

Keywords: Gorredijk, De Gordyk, Gorrevenen, Vervening, Turfsteken, Hege Dyk, Sluis, Kanaal, Nije Feart, Groei, Vlecke

Fryslansite ©Hendrik van Kampen