PijlNaar de thumbnails

GoiÔngea, GoŽnga

GoiÔngea, GoŽnga

GoiÔngea maakt deel uit van de Lege GeaŽn (Lage Landen), een keten kleine terpdorpjes die tussen Snits (Sneek) en Raerd (Rauwerd) op een kwelderrug liggen, zuidelijk van de voormalige Middelzee. Vanaf de kwelderrug is men begonnen met de ontginning van de veengebieden in het zuidoosten. Doordat de Middelzee dichtslibde, en de bodem van het ontgonnen veen begon te dalen, kreeg men te maken met toenemende wateroverlast. Het graven van verschillende afwateringssloten bood uiteindelijk geen oplossing zodat het gebied onder water kwam te staan, met het Snekermeer als gevolg. De richting van de verkaveling is op de kaart nog dwars door het meer te volgen. In de ontginningsstrook van GoiÔngea ligt het satellietdorp GoaiÔngaryp, aan de overkant van het Snekermeer.

Keywords: GoiÔngea, GoŽnga, Lege GeaŽn, Kwelderwal, Middelzee, Dichtslibben, Ontginnen, Veen, Wateroverlast, Snekermeer

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen