GoiÔngea, GoŽnga

GoaiÔngea, GoŽnga

GoaiÔngea maakt deel uit van de Lege GeaŽn (Lage Landen), een keten kleine terpdorpjes op een kwelderwal tussen Snits (Sneek) en Raerd (Rauwerd). De kwelderwal ligt langs het zuidoosten van de voormalige Middelzee. Vanaf de wal is men begonnen met de ontginning van de venen die ten zuiden daarvan liggen. Doordat de bodem van het ontgonnen veen begon te dalen en tegelijkertijd de Middelzee begon te verzanden, kreeg men te maken met wateroverlast. Het graven van verschillende afwateringssloten bood geen oplossing, het gebied verdronk en kwam onder water te staan. Nu ligt op die plaats het Sneekermeer. De richting van de verkaveling is op een satellietfoto te volgen. In de ontginningsstrook van GoiÔngea ligt het satellietdorp GoaiÔngaryp aan de overkant van het meer.

Keywords: GoaiÔngea, GoŽnga, Lege GeaŽn, Kwelderwal, Middelzee, Dichtslibben, Ontginnen, Veen, Wateroverlast, Snekermeer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen