Goaiingaryp

Goaiingaryp

Als we het fietspad aan de oostkant van het Sneekermeer in zuidelijke richting volgen komen we bij Goaiingaryp. Het dorp is een dochternederzetting van GoaiÔngea. GoaiÔngea ligt in het Zeekleigebied van Westergo en maakt deel uit van de Lege GeaŽn (Lage Landen), een keten kleine terpdorpjes op een kwelderwal tussen Snits (Sneek) en Raerd (Rauwerd). De ontginning van het veengebied is vanuit de Lege GeaŽn begonnen. Nadat in de 9e eeuw het veengebied was ontgonnen, begon de bodem te dalen en de Middelzee te verlanden. Het gevolg was een toenemde wateroverlast waardoor uiteindelijk het Sneekermeer is ontstaan. Hierdoor ligt GoaiÔngea noordwestelijk van het meer en dochternederzetting Goaiingaryp aan de zuidoostkant.

Keywords: Goaiingaryp, Dochternederzetting, GoaiÔngea, Ontstaan, Sneekermeer, Lege GeaŽn, Ontginning, Bodemdaling, Wateroverlast, Middeleeuwen, Kerk, Klokkenstoel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen