Gewoon Veenmos, Sphagnum palustre

Gewoon Veenmos, Sphagnum palustre

Gewoon Veenmos groeit op kletsnatte plaatsen met zuur, niet al te voedselarm water. De plant kan goed tegen schaduw. Als de groeiplaats te sterk beschaduwd raakt gaan de blaadjes van Gewoon Veenmos uitstaan waardoor het met Haakveenmos verward kan worden. Gewoon Veenmos komt niet voor in hoogveen, het wordt vooral aangetroffen in Laagveen Moerasbossen maar kan ook voorkomen in natte heide en andere venige terreinen. Soms is duikt Gewoon Veenmos ook op in "Nieuwe Natuur" hoewel de overvloed aan water en de voedselrijkdom daar een probleem kan zijn voor de soort.

Keywords: Elzenbroekbos, Berkenbroekbos, Laagveen, Schaduw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen