Gersleat (Gersloot)

Gersleat (Gersloot)

In de 19e eeuw is het complete landschap rond Gersleat, Tsjalbert en Lúnbert vergraven voor de turfwinning. De hele streek lag in die tijd op een soort dam van 3,5 kilometer, midden in een uitgestrekt plassenlandschap. Na beëindiging van de turfwinning is het landschap hersteld. De verhoogde ligging van de weg met kavels is op deze foto te zien, kijk vooral naar de boerderij rechts.

Keywords: Streekdorp, Verhoogd, Dijk, Landschap, Herstel, Turfwinning, Veenpolder, Tsjalbert, Tjalleberd, Lúnbert, Luinjeberd, Aengwirderweg

Fryslansite ©Hendrik van Kampen