Gerkesklooster

Gerkeskleaster

In 1240 werd er onder initiatief van Gercke Harkema door monniken vanuit Klooster Klaarkamp een nieuw klooster gesticht. De officiële naam van het klooster was Jeruzalem maar in de volksmond werd het Gerkeskleaster genoemd, naar de initiatiefnemer. Die naam is overgegaan op het dorp dat rond het klooster is ontstaan. Van het Gerkeskleaster één gebouw gedeeltelijk bewaard gebleven, verbouwd tot kerk. Mogelijk was het de brouwerij van het klooster. De kerk is later nog verbouwd en uitgebreid. Het Gerkeskleaster is betrokken geweest bij de aanleg van dijken en sluizen in het Lauwerszeegebied.

Keywords: Gercke Harkema, Gerkesklooster, Jeruzalem, Kloosterestant, Verbouwing, Kerk, Lauwerszee, Landaanwinning, polders, Dijken, Sluizen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen