PijlNaar de thumbnails

Gerkesklooster

Gerkesklooster

In 1240 werd er onder initiatief van Gercke Harkema door monniken vanuit Klooster Klaarkamp een nieuw klooster gesticht. De officiële naam van het klooster was Jeruzalem maar in de volksmond werd het Gerkesklooster, naar de initiatiefnemer. Die naam is overgegaan op het dorp dat rond het klooster is ontstaan. Van het Gerkesklooster één gebouw gedeeltelijk bewaard gebleven, dat is verbouwd tot kerk. Mogelijk was het de brouwerij van het klooster. De kerk is later nog verbouwd en uitgebreid. Vanuit het Gerkesklooster zijn dijken en sluizen in het Lauwerszeegebied aangelegd.

Keywords: Gercke Harkema, Gerkesklooster, Jeruzalem, Kloosterestant, Verbouwing, Kerk, Lauwerszee, Dijken, Sluizen

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen