Geoord veenmos, Sphagnum denticulatum

Geoord veenmos, Sphagnum denticulatum

Geoord veenmos kan grote matten vormen in de oeverzone van vennen en oude veenputten. Het staat dan iets hoger in de oever dan het Waterveenmos. Geoord veenmos komt ook voor in natte schrale graslanden. De soort heeft opvallend gebogen takken, de eerst indruk is van een wat kroezige mat.

Keywords: Geoord veenmos, Sphagnum denticulatum, Oever, Vennen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen